Thời tiết Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
Độ ẩm

92%

Tầm nhìn tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
27° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
25° / 26°

Thời tiết Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang theo giờ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây rải rác

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1081.47

NH3

23.56

NO

4.92

NO2

32.9

O3

1.99

PM10

43.3

PM2.5

31.37

SO2

14.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Cai Lậy