Thời tiết Trà Vinh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
temperature
Thấp/Cao

25°

/

33°

humidity
Độ ẩm

85%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

2.05 km/h

paint
Điểm ngưng

24°

uv
UV

0

Nhiệt độ Trà Vinh

Ngày
temp
32° / 36°
Đêm
temp
27° / 27°
Sáng
temp
25° / 26°
Tối
temp
29° / 34°

Thời tiết Trà Vinh theo giờ

10:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

10:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

11:00 am

32° / 37°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 37°

weather

dewpoint 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

8:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

9:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây thưa

9:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

10:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

11:00 am

32° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mây rải rác

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Trà Vinh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

wind
Gió
4.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

wind
Gió
4.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

wind
Gió
6.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

wind
Gió
6.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

wind
Gió
6.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Trà Vinh những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

2002.72

NH3

19.76

NO

31.29

NO2

5.74

O3

0

PM10

100.15

PM2.5

84.77

SO2

4.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Trà Vinh