Thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
Độ ẩm

90%

Tầm nhìn tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
Gió

3.19 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
UV

0

Nhiệt độ Huyện Càng Long - Trà Vinh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Càng Long - Trà Vinh
27° / 31°

Thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh theo giờ

5:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
7.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
5.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

wind
Gió
5.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

wind
Gió
3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

540.73

NH3

5

NO

0.01

NO2

6.6

O3

28.61

PM10

13.99

PM2.5

11.99

SO2

1.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Càng Long