Thời tiết Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Độ ẩm

81%

Tầm nhìn tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
UV

0

Nhiệt độ Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
27° / 31°

Thời tiết Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh theo giờ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
6.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

654.22

NH3

5.45

NO

0.08

NO2

12

O3

22.53

PM10

19.4

PM2.5

16.95

SO2

4.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cầu Ngang