Thời tiết Huyện Trà Cú - Trà Vinh

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Độ ẩm

64%

Tầm nhìn tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Gió

4.65 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
UV

0

Nhiệt độ Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh
27° / 31°

Thời tiết Huyện Trà Cú - Trà Vinh theo giờ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Trà Cú - Trà Vinh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

wind
Gió
5.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trà Cú - Trà Vinh những ngày tới