Thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Độ ẩm

97%

Tầm nhìn tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
32° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang
26° / 26°

Thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang theo giờ

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 74 %

mây thưa

10:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 61 %

mây thưa

11:00 am

32° / 36°

weather

dewpoint 55 %

mây thưa

12:00 pm

33° / 36°

weather

dewpoint 52 %

mây rải rác

1:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 54 %

mây rải rác

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

8:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 54 %

mây rải rác

12:00 pm

33° / 35°

weather

dewpoint 48 %

mây rải rác

1:00 pm

33° / 35°

weather

dewpoint 47 %

mây rải rác

2:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

pressure
Áp suất

1022 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

293.73

NH3

0.4

NO

0

NO2

0.53

O3

19.49

PM10

12.42

PM2.5

11.91

SO2

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chiêm Hóa