Thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Độ ẩm

92%

Tầm nhìn tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
UV

0.44

Nhiệt độ Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
24° / 25°

Thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang theo giờ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

11:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

wind
Gió
1.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang những ngày tới