Thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
Gió

0.67 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
32° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
26° / 27°

Thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang theo giờ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

wind
Gió
0.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1024 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

wind
Gió
0.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang những ngày tới