Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Thấp/Cao

22°

/

25°

Độ ẩm tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Độ ẩm

99%

Tầm nhìn tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Tầm nhìn

3.999 km

Gió tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Gió

0.84 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
UV

0

Nhiệt độ Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
23° / 24°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang theo giờ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

4:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

9:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

wind
Gió
1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

wind
Gió
0.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

wind
Gió
0.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/31°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

300.41

NH3

0.74

NO

0.04

NO2

1.17

O3

24.32

PM10

16.17

PM2.5

15.46

SO2

0.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Tuyên Quang