Thời tiết Huyện Long Hồ - Vĩnh Long

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Thấp/Cao

25°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
UV

4.36

Nhiệt độ Huyện Long Hồ - Vĩnh Long

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
26° / 26°

Thời tiết Huyện Long Hồ - Vĩnh Long theo giờ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Long Hồ - Vĩnh Long những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
5.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long những ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

567.44

NH3

5.13

NO

0.23

NO2

12.85

O3

27.9

PM10

19.5

PM2.5

16.39

SO2

7.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Hồ