Thời tiết Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Độ ẩm

61%

Tầm nhìn tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Gió

5.09 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
UV

9.24

Nhiệt độ Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
30° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
28° / 32°

Thời tiết Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long theo giờ

12:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

1:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

2:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 62 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

wind
Gió
5.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long những ngày tới