Dự báo thời tiết Xã Hiếu Thuận - Huyện Vũng Liêm 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65%
 • Lượng mưa
  2.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/17:32
T6 02/12
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  3.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:32
T7 03/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:32
CN 04/12
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  1.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:33
T2 05/12
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  0.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hiếu Thuận - Huyện Vũng Liêm 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Hiếu Thuận - Huyện Vũng Liêm 5 ngày tới

Thời tiết Xã Hiếu Thuận

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/17:32

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
5:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hiếu Thuận