Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
Độ ẩm

62%

Tầm nhìn tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
Gió

5.89 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
Điểm ngưng

17°

Tia UV tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
UV

0

Nhiệt độ Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
29° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
27° / 28°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long theo giờ

2:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 62 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 28°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

wind
Gió
6.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long những ngày tới