Thời tiết Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
Gió

2.28 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long
29° / 33°

Thời tiết Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long theo giờ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
6.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

494

NH3

3.42

NO

0.01

NO2

8.05

O3

38.27

PM10

12.28

PM2.5

10.3

SO2

3.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Minh