Thời tiết Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Độ ẩm

92%

Tầm nhìn tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Gió

0.99 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
UV

0

Nhiệt độ Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
30° / 34°

Thời tiết Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc theo giờ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

1:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 57 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

6:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

7:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:39 pm

wind
Gió
4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc những ngày tới