Thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Độ ẩm

88%

Tầm nhìn tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Gió

1.29 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Điểm ngưng

29°

Tia UV tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
UV

0

Nhiệt độ Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
28° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
27° / 30°

Thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc theo giờ

12:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

387.19

NH3

2.15

NO

0.13

NO2

7.54

O3

36.12

PM10

14.25

PM2.5

11.68

SO2

4.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lập Thạch