Dự báo thời tiết Xã Hợp Lý - Huyện Lập Thạch 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

16°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:14 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:14 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:15 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:15 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:15 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:15 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:15 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:15 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:16 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:16 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:16 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

20°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:16 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:17 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:17 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:17 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hợp Lý - Huyện Lập Thạch 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Hợp Lý - Huyện Lập Thạch 15 ngày tới

Thời tiết Xã Hợp Lý

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/17:14

Thấp/Cao

14°

/

18°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.03 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
5:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hợp Lý