Thời tiết Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Gió

2.49 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
UV

0.24

Nhiệt độ Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
26° / 26°

Thời tiết Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc theo giờ

2:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:48 pm

wind
Gió
2.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc những ngày tới