Dự báo thời tiết Xã Hướng Đạo - Huyện Tam Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:14 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:14 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:15 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:15 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:15 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

20°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:15 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:15 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:15 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:16 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:16 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

20°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:16 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:16 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:17 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:17 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:17 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hướng Đạo - Huyện Tam Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Hướng Đạo - Huyện Tam Dương 15 ngày tới

Thời tiết Xã Hướng Đạo

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/17:14

Thấp/Cao

14°

/

18°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.93 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
5:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hướng Đạo