Thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Độ ẩm

97%

Tầm nhìn tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Gió

3 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Điểm ngưng

28°

Tia UV tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
UV

0

Nhiệt độ Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
27° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
25° / 26°

Thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc theo giờ

12:00 pm

28° / 35°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 35°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây thưa

Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc những ngày tới