Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điểm ngưng

28°

Tia UV tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
UV

0

Nhiệt độ Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
27° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc
28° / 32°

Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc theo giờ

1:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

403.88

NH3

2.44

NO

0.04

NO2

8.91

O3

34.33

PM10

15.02

PM2.5

12.16

SO2

5.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phúc Yên