Thời tiết Yên Bái

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°
temperature
Thấp/Cao

25°

/

33°

humidity
Độ ẩm

88%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

0.17 km/h

paint
Điểm ngưng

25°

uv
UV

0

Nhiệt độ Yên Bái

Ngày
temp
31° / 37°
Đêm
temp
27° / 30°
Sáng
temp
25° / 26°
Tối
temp
29° / 34°

Thời tiết Yên Bái theo giờ

8:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

10:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

11:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

12:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

1:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

2:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

5:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

6:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

7:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

8:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

9:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

10:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 38°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 39°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Yên Bái những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

wind
Gió
1.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

wind
Gió
1.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:46 pm

wind
Gió
1.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:47 pm

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:47 pm

wind
Gió
2.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:47 pm

wind
Gió
1.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Yên Bái những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

574.11

NH3

2.82

NO

0

NO2

3.77

O3

41.49

PM10

24.13

PM2.5

20.81

SO2

1.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Yên Bái