Thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
Gió

0.92 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
UV

0

Nhiệt độ Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
25° / 26°

Thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái theo giờ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:49 pm

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:48 pm

wind
Gió
0.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

337.12

NH3

0.77

NO

0.02

NO2

1.44

O3

48.64

PM10

25.99

PM2.5

25.54

SO2

0.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mù Căng Chải