Thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
Gió

0.76 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
UV

2.79

Nhiệt độ Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Trạm Tấu - Yên Bái
25° / 26°

Thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái theo giờ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:49 pm

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:48 pm

wind
Gió
1.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

313.76

NH3

0.85

NO

0.03

NO2

1.63

O3

43.63

PM10

15.31

PM2.5

14.94

SO2

0.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trạm Tấu