Thời tiết Huyện Văn Chấn - Yên Bái

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Gió

2.08 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
UV

0.16

Nhiệt độ Huyện Văn Chấn - Yên Bái

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái
24° / 25°

Thời tiết Huyện Văn Chấn - Yên Bái theo giờ

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Văn Chấn - Yên Bái những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:50 pm

wind
Gió
2.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:49 pm

wind
Gió
2.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:48 pm

wind
Gió
2.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Chấn - Yên Bái trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Chấn - Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Chấn - Yên Bái những ngày tới