Thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
UV

0

Nhiệt độ Huyện Văn Yên - Yên Bái

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
30° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Văn Yên - Yên Bái
27° / 30°

Thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái theo giờ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1024 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái những ngày tới