Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
Độ ẩm

69%

Tầm nhìn tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
UV

0

Nhiệt độ Thành Phố Yên Bái - Yên Bái

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
30° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái
29° / 34°

Thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái theo giờ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

5:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

6:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây rải rác

7:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1024 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Yên Bái - Yên Bái những ngày tới