Thời tiết Cao Bằng

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
temperature
Thấp/Cao

23°

/

33°

humidity
Độ ẩm

92%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

1.7 km/h

paint
Điểm ngưng

24°

uv
UV

0

Nhiệt độ Cao Bằng

Ngày
temp
31° / 36°
Đêm
temp
25° / 26°
Sáng
temp
24° / 25°
Tối
temp
29° / 34°

Thời tiết Cao Bằng theo giờ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

34° / 40°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 40°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 40°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

4:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

6:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

7:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

8:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 38°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Cao Bằng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:43 pm

wind
Gió
3.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:43 pm

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:43 pm

wind
Gió
1.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:43 pm

wind
Gió
0.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:43 pm

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:43 pm

wind
Gió
1.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng những ngày tới

Lượng mưa Cao Bằng những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

547.41

NH3

1.24

NO

0

NO2

2.83

O3

91.55

PM10

27.82

PM2.5

26.6

SO2

3.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Cao Bằng