Thời tiết Lai Châu

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
temperature
Thấp/Cao

23°

/

33°

humidity
Độ ẩm

94%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

0.46 km/h

paint
Điểm ngưng

23°

uv
UV

0

Nhiệt độ Lai Châu

Ngày
temp
32° / 37°
Đêm
temp
24° / 25°
Sáng
temp
23° / 24°
Tối
temp
27° / 31°

Thời tiết Lai Châu theo giờ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 57 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lai Châu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:54 pm

wind
Gió
2.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:54 pm

wind
Gió
1.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:54 pm

wind
Gió
1.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:54 pm

wind
Gió
1.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:54 pm

wind
Gió
1.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:55 pm

wind
Gió
0.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu những ngày tới

Lượng mưa Lai Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

257.02

NH3

0.82

NO

0

NO2

0.91

O3

17.52

PM10

0.77

PM2.5

0.64

SO2

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:23 am
6:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lai Châu