Thời tiết Đắk Lắk

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 22°
temperature
Thấp/Cao

19°

/

31°

humidity
Độ ẩm

97%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

0.9 km/h

paint
Điểm ngưng

21°

uv
UV

0

Nhiệt độ Đắk Lắk

Ngày
temp
30° / 32°
Đêm
temp
21° / 22°
Sáng
temp
19° / 20°
Tối
temp
25° / 26°

Thời tiết Đắk Lắk theo giờ

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

12:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

1:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

2:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 58 %

mây rải rác

4:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

1:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 31°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

9:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đắk Lắk những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:16 pm

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:16 pm

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:16 pm

wind
Gió
2.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:16 pm

wind
Gió
3.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:16 pm

wind
Gió
3.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:17 pm

wind
Gió
2.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk những ngày tới

Lượng mưa Đắk Lắk những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

420.57

NH3

0.33

NO

0

NO2

6

O3

12.88

PM10

8.62

PM2.5

6.84

SO2

1.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:23 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đắk Lắk