Thời tiết Lào Cai

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°
temperature
Thấp/Cao

24°

/

33°

humidity
Độ ẩm

91%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

1.07 km/h

paint
Điểm ngưng

24°

uv
UV

0

Nhiệt độ Lào Cai

Ngày
temp
33° / 40°
Đêm
temp
26° / 27°
Sáng
temp
24° / 25°
Tối
temp
28° / 32°

Thời tiết Lào Cai theo giờ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 39°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

12:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 42°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 42°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 38°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 39°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

34° / 40°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 42°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

5:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Lào Cai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:52 pm

wind
Gió
1.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:52 pm

wind
Gió
1.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:52 pm

wind
Gió
1.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:52 pm

wind
Gió
1.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:52 pm

wind
Gió
1.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:52 pm

wind
Gió
1.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Lào Cai những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

347.14

NH3

0.86

NO

0

NO2

3.09

O3

27.18

PM10

4.76

PM2.5

4.33

SO2

0.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lào Cai