Thời tiết Khánh Hòa

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
temperature
Thấp/Cao

25°

/

32°

humidity
Độ ẩm

86%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

3.18 km/h

paint
Điểm ngưng

26°

uv
UV

0

Nhiệt độ Khánh Hòa

Ngày
temp
31° / 36°
Đêm
temp
28° / 33°
Sáng
temp
25° / 25°
Tối
temp
29° / 35°

Thời tiết Khánh Hòa theo giờ

9:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

11:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

12:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mây thưa

3:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mây rải rác

5:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

6:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

7:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

8:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

10:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

11:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 36°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 38°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

wind
Gió
5.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

wind
Gió
4.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:11 pm

wind
Gió
5.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:11 pm

wind
Gió
4.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:11 pm

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:11 pm

wind
Gió
3.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

600.82

NH3

5.38

NO

0.11

NO2

5.91

O3

3.26

PM10

22.27

PM2.5

18.25

SO2

1.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Khánh Hòa