Thời tiết Sơn La

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
temperature
Thấp/Cao

21°

/

32°

humidity
Độ ẩm

88%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

0.63 km/h

paint
Điểm ngưng

21°

uv
UV

0

Nhiệt độ Sơn La

Ngày
temp
32° / 35°
Đêm
temp
23° / 24°
Sáng
temp
21° / 22°
Tối
temp
27° / 29°

Thời tiết Sơn La theo giờ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

12:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 32°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 57 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

2:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

3:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 52 %

mây cụm

4:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

5:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Sơn La những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:49 pm

wind
Gió
0.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:50 pm

wind
Gió
1.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:50 pm

wind
Gió
2.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:50 pm

wind
Gió
1.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

wind
Gió
1.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

wind
Gió
1.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La những ngày tới

Lượng mưa Sơn La những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

460.63

NH3

1.66

NO

0.19

NO2

4.71

O3

1.32

PM10

12.37

PM2.5

7.72

SO2

0.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
6:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sơn La