Thời tiết Điện Biên

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
temperature
Thấp/Cao

21°

/

31°

humidity
Độ ẩm

95%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

0.42 km/h

paint
Điểm ngưng

22°

uv
UV

0

Nhiệt độ Điện Biên

Ngày
temp
30° / 35°
Đêm
temp
23° / 24°
Sáng
temp
21° / 22°
Tối
temp
25° / 26°

Thời tiết Điện Biên theo giờ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

12:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Điện Biên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:53 pm

wind
Gió
1.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:53 pm

wind
Gió
1.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:53 pm

wind
Gió
1.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:53 pm

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:53 pm

wind
Gió
1.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:54 pm

wind
Gió
0.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên những ngày tới

Lượng mưa Điện Biên những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

460.63

NH3

1.55

NO

0.28

NO2

5.06

O3

1.97

PM10

7.16

PM2.5

5.91

SO2

1.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên