Thời tiết Gia Lai

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
temperature
Thấp/Cao

19°

/

32°

humidity
Độ ẩm

93%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

1.22 km/h

paint
Điểm ngưng

21°

uv
UV

0

Nhiệt độ Gia Lai

Ngày
temp
31° / 32°
Đêm
temp
22° / 23°
Sáng
temp
19° / 20°
Tối
temp
29° / 31°

Thời tiết Gia Lai theo giờ

8:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

2:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

3:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

4:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

6:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

7:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

9:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

10:00 am

30° / 32°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

1:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

2:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

3:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

4:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

5:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 33°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Gia Lai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

wind
Gió
2.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

wind
Gió
2.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

wind
Gió
4.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

wind
Gió
4.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

wind
Gió
2.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai những ngày tới

Lượng mưa Gia Lai những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

317.1

NH3

0.7

NO

0

NO2

1.89

O3

10.82

PM10

5.16

PM2.5

3.78

SO2

0.32

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Gia Lai