Thời tiết Tuyên Quang

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
temperature
Thấp/Cao

23°

/

33°

humidity
Độ ẩm

95%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

1.05 km/h

paint
Điểm ngưng

25°

uv
UV

0

Nhiệt độ Tuyên Quang

Ngày
temp
32° / 38°
Đêm
temp
25° / 26°
Sáng
temp
24° / 25°
Tối
temp
27° / 31°

Thời tiết Tuyên Quang theo giờ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 38°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

34° / 40°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

6:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

7:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

8:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 34°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 37°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 39°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 40°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tuyên Quang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:46 pm

wind
Gió
1.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:46 pm

wind
Gió
1.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:46 pm

wind
Gió
1.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:46 pm

wind
Gió
1.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:46 pm

wind
Gió
1.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:46 pm

wind
Gió
0.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang những ngày tới

Lượng mưa Tuyên Quang những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

634.19

NH3

1.49

NO

0

NO2

3

O3

82.25

PM10

64.98

PM2.5

61.77

SO2

4.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tuyên Quang