Thời tiết Hà Tĩnh

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°
temperature
Thấp/Cao

25°

/

35°

humidity
Độ ẩm

76%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

3.08 km/h

paint
Điểm ngưng

23°

uv
UV

0

Nhiệt độ Hà Tĩnh

Ngày
temp
35° / 39°
Đêm
temp
28° / 31°
Sáng
temp
25° / 25°
Tối
temp
32° / 38°

Thời tiết Hà Tĩnh theo giờ

10:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

5:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây thưa

6:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

7:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 71 %

mây thưa

8:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

9:00 am

33° / 38°

weather

dewpoint 53 %

mây rải rác

10:00 am

35° / 40°

weather

dewpoint 47 %

mây rải rác

11:00 am

36° / 41°

weather

dewpoint 44 %

mây rải rác

12:00 pm

37° / 42°

weather

dewpoint 43 %

mây rải rác

1:00 pm

37° / 43°

weather

dewpoint 44 %

mây rải rác

2:00 pm

36° / 43°

weather

dewpoint 47 %

mây thưa

3:00 pm

36° / 42°

weather

dewpoint 49 %

mây rải rác

4:00 pm

36° / 42°

weather

dewpoint 50 %

mây rải rác

5:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 53 %

mây rải rác

6:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

7:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mây thưa

8:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 73 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 73 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 72 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 73 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

3:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

4:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 72 %

mây rải rác

5:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

6:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

7:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

8:00 am

32° / 37°

weather

dewpoint 57 %

mây thưa

9:00 am

34° / 39°

weather

dewpoint 51 %

mây thưa

10:00 am

36° / 41°

weather

dewpoint 47 %

mây thưa

11:00 am

37° / 42°

weather

dewpoint 44 %

mây thưa

12:00 pm

38° / 43°

weather

dewpoint 41 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

38° / 44°

weather

dewpoint 40 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

38° / 44°

weather

dewpoint 42 %

mây rải rác

3:00 pm

37° / 43°

weather

dewpoint 46 %

mây rải rác

4:00 pm

37° / 43°

weather

dewpoint 47 %

mây rải rác

5:00 pm

36° / 42°

weather

dewpoint 50 %

mây rải rác

6:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 58 %

mây rải rác

7:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

8:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:35 pm

wind
Gió
4.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/35°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:36 pm

wind
Gió
3.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/36°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:36 pm

wind
Gió
3.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:36 pm

wind
Gió
3.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:36 pm

wind
Gió
3.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:36 pm

wind
Gió
3.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh những ngày tới

Lượng mưa Hà Tĩnh những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

373.84

NH3

7.66

NO

0.01

NO2

4.28

O3

14.84

PM10

7.13

PM2.5

4.72

SO2

1.67

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Tĩnh