Thời tiết Lâm Đồng

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
temperature
Thấp/Cao

19°

/

29°

humidity
Độ ẩm

99%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

0.31 km/h

paint
Điểm ngưng

20°

uv
UV

0

Nhiệt độ Lâm Đồng

Ngày
temp
29° / 30°
Đêm
temp
21° / 21°
Sáng
temp
19° / 19°
Tối
temp
24° / 25°

Thời tiết Lâm Đồng theo giờ

9:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

4:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

5:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

6:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

8:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 60 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

29° / 30°

weather

dewpoint 52 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

30° / 31°

weather

dewpoint 48 %

bầu trời quang đãng

12:00 pm

31° / 32°

weather

dewpoint 46 %

mây thưa

1:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 49 %

mây thưa

2:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 53 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 30°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

5:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

10:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 31°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 32°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 32°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Lâm Đồng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:13 pm

wind
Gió
2.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:13 pm

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:13 pm

wind
Gió
2.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/28°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:13 pm

wind
Gió
2.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:13 pm

wind
Gió
2.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:13 pm

wind
Gió
1.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng những ngày tới

Lượng mưa Lâm Đồng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

307.08

NH3

0.9

NO

0.03

NO2

2.83

O3

5.9

PM10

5.68

PM2.5

3.44

SO2

0.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lâm Đồng