Thời tiết Quảng Ngãi

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Quảng Ngãi
Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm tại Quảng Ngãi
Độ ẩm

89%

Tầm nhìn tại Quảng Ngãi
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Quảng Ngãi
Gió

1.93 km/h

Điểm ngưng tại Quảng Ngãi
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Quảng Ngãi
UV

0

Nhiệt độ Quảng Ngãi

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quảng Ngãi
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quảng Ngãi
24° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quảng Ngãi
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Quảng Ngãi
24° / 25°

Thời tiết Quảng Ngãi theo giờ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

11:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:12 pm

wind
Gió
3.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:13 pm

wind
Gió
3.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:13 pm

wind
Gió
2.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:13 pm

wind
Gió
2.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:13 pm

wind
Gió
3.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:13 pm

wind
Gió
5.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Quảng Ngãi những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

236.99

NH3

1.93

NO

0

NO2

2.79

O3

42.56

PM10

8.51

PM2.5

6.02

SO2

1.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
5:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Ngãi