Thời tiết Tây Ninh

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
temperature
Thấp/Cao

25°

/

33°

humidity
Độ ẩm

86%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

2.49 km/h

paint
Điểm ngưng

24°

uv
UV

0

Nhiệt độ Tây Ninh

Ngày
temp
31° / 37°
Đêm
temp
26° / 26°
Sáng
temp
25° / 26°
Tối
temp
30° / 36°

Thời tiết Tây Ninh theo giờ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

11:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 63 %

mây rải rác

12:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 59 %

mây rải rác

1:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 56 %

mây rải rác

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

7:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

9:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

10:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

11:00 am

32° / 37°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

12:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

1:00 pm

33° / 37°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

2:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 38°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Tây Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:21 pm

wind
Gió
2.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:21 pm

wind
Gió
3.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:21 pm

wind
Gió
3.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

wind
Gió
5.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

wind
Gió
5.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

wind
Gió
6.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh những ngày tới

Lượng mưa Tây Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

741.01

NH3

2.25

NO

0

NO2

9

O3

45.42

PM10

46.1

PM2.5

43.23

SO2

4.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:21 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tây Ninh