Thời tiết Thái Nguyên

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
temperature
Thấp/Cao

25°

/

34°

humidity
Độ ẩm

85%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

2.93 km/h

paint
Điểm ngưng

26°

uv
UV

0

Nhiệt độ Thái Nguyên

Ngày
temp
32° / 38°
Đêm
temp
28° / 34°
Sáng
temp
25° / 26°
Tối
temp
33° / 40°

Thời tiết Thái Nguyên theo giờ

9:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

10:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

11:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

12:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

1:00 am

27° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

2:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 36°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 38°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 40°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

35° / 42°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

36° / 42°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

36° / 42°

weather

dewpoint 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

36° / 42°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

5:00 pm

36° / 43°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

6:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

7:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

8:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

9:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

10:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 36°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 38°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 40°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

11:00 am

35° / 42°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

12:00 pm

36° / 43°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

1:00 pm

36° / 43°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

2:00 pm

35° / 42°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

35° / 42°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

35° / 42°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

5:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thái Nguyên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:42 pm

wind
Gió
5.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/36°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

wind
Gió
4.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/34°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

wind
Gió
2.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

wind
Gió
2.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

wind
Gió
1.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

wind
Gió
2.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên những ngày tới

Lượng mưa Thái Nguyên những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

694.28

NH3

11.53

NO

0

NO2

17.65

O3

53.64

PM10

46.75

PM2.5

37.46

SO2

13.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thái Nguyên